освітня програма

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРО ПРОГРАМУ

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Освітньо-професійна програма має три практичні лінії:

  • Інформаційна діяльність;
  • Соціокомунікаційна діяльність;
  • Інформатизація бібліотечної та архівної діяльності.

РІВЕНЬ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

бакалавр

ТЕРМІН
НАВЧАННЯ

4 роки

ФОРМА
НАВЧАННЯ

денна, заочна

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
за держ. замовленням, за рахунок коштів фіз. та юрид. осіб
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

  • інформаційний аналітик;
  • SMM-фахівець;
  • держслужбовець;
  • адміністратор систем електронного документообігу;
  • керівник бібліотеки чи архіву;
  • менеджер з PR, HR та управління контентом.